Wsparcie

Regulamin serwisu

Pobierz formularz reklamacyjny dla klientów ALLEGRO

Pobierz formularz RMA

Do każdego reklamowanego urządzenia należy dołączyć formularz RMA (reklamacyjny). Na jedno reklamowane urządzenie przypada jeden numer RMA.

W zgłoszeniu należy podać możliwe dokładny opis usterki, reklamacja będzie rozpatrywana tylko w zakresie podanej przez klienta usterki.

Przesyłka musi być zapakowana w taki sposób, aby pudełko nie zostało w żaden sposób uszkodzone podczas transportu. Przy wysyłce Pocztą Polską paczka powinna być zapakowana w papier ochronny oraz dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami, przy wysyłce Kurierem należy używać opakowań danego spedytora.

Urządzenia dostarczane do serwisu powinny być czyste, w przeciwnym wypadku urządzenie zostanie odesłane do reklamującego na jego koszt lub zostanie wyczyszczone odpłatnie.

Reklamowane urządzenie powinno być kompletne – tzn. pomimo uszkodzenia jednego elementu reklamowany towar musi być dostarczony w komplecie.

Należy wypełnić wszystkie pola formularza RMA dotyczące wysyłanego urządzenia.

Przesyłka powinna być zaadresowana do działu serwisowego naszej firmy (FORTEC Polska  31-765 Kraków, ul. Kocmyrzowska 23A).

Elementy niekompletne bądź te, które naruszają punkty w formularzu reklamacyjnym będą odsyłane na koszt odbiorcy.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez serwis lokalny wynosi 14 dni roboczych, w szczególnych niezależnych od firmy FORTEC przypadkach może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.

W przypadku wysyłki towaru do serwisu zewnętrznego/producenta, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas pobytu towaru w serwisie zewnętrznym.

Towary reklamowane należy wysyłać na swój koszt, chyba, że ustalono inaczej z działem serwisowym.

Jeżeli sprzęt nie posiada pełnego wyposażenia (wszelkie kable, sterowniki, przejściówki, oryginalne folie i opakowanie) nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy – w takim przypadku możliwa jest jedynie naprawa “do skutku”.

W przypadku nie stwierdzenia usterki, bądź gdy nie został dołączony opis uszkodzenia, serwis pobierze opłatę za diagnostykę.

Zwroty

Pobierz formularz zwrotu

Osoby fizyczne

Konsumentowi (tj. osobie fizycznej, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru przez  Kupującego.

Stosowny formularz zwrotu dostępny jest do pobrania na dole strony. Konsument powinien odesłać zwracany towar na własny koszt w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Fortec po otrzymaniu zwracanego towaru zwróci w ciągu 10 dni kwotę zapłaconą za towar w sposób wskazany w formularzu reklamacji.

Firmy

Fortec przyjmuje zwroty również od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, zasady zwrotów są takie same jak w przypadku osób fizycznych z wyjątkiem terminów, które wynoszą:

  • czas na zgłoszenie zwrotu i przesłanie formularza– 2 dni od otrzymania towaru
  • czas na odesłanie towaru – 5 dni od wysłania zgłoszenia
  • czas na zwrot należności za towar – 10 dni od otrzymania potwierdzonej kopii faktury korygującej.

W koszyku:

close