Projekt UE

FORTEC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego systemu wczesnego wykrywania uszkodzeń i wad konstrukcyjnych obiektów w przestrzeniach zamkniętych, wykorzystujacego niekonwencjonalne techniki pomiarowe.
 
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie prototypu systemu hybrydowej głowicy inspekcyjnej przeznaczonej do badania trudno dostępnych przestrzeni zamkniętych instalacji w celu dokonania inspekcji (oceny stanu) lub znalezienia miejsc awarii rurociągów, obiektów przemysłowych, trudno dostępnych miejsc i profili zamkniętych. Cel ten ma zostać osiągnięty w wyniku opracowania rozwiązania, które pozwoli na prowadzenie inspekcji wizyjnej w zakresie światła widzialnego, inspekcji na podstawie widma temperaturowego z zastosowaniem czujnika termowizyjnego.
Wytworzony na podstawie badań podjętych w projekcie prototyp systemu, pozwoli na fuzję obrazów z kamery termowizyjnej oraz czujnika światła widzialnego w czasie rzeczywistym oraz na równoczesną rejestrację pozycji i orientacji głowicy w przestrzeni roboczej względem punktu startowego wraz z rejestracją danych z czujnika laserowego w celu zbudowania mapy 3D przestrzeni roboczej.
 
Wartość projektu: 2 837 426,71 PLN
 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 959 919,27 PLN

W okresie 1.09.2017-28-02-2020 realizowaliśmy projekt dofinansowany ze środków UE. W ramach tego przedsięwzięcia powstał system, który roboczo nazwaliśmy MULTISPECTOR. Jest to urządzenie do inspekcji i dokumentowania trudno dostępnych miejsc wyposażone oprócz 4 kamer światła widzialnego w kamerę termowizyjną oraz skaner laserowy LIDAR.

Koncepcja prototypu nowego urządzenia od strony technicznych możliwości wykonania projektu oraz nowości rezultatów została skonsultowana z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa. Pozyskane informacje i opinie jednoznacznie wskazują, iż prezentowane we wniosku rozwiązanie obecnie nie istnieje i stanowi odpowiedź na sprecyzowane zapotrzebowanie rynkowe.

W koszyku:

close